Straf versus Bijsturing

Straf! Ik zal wel een autoriteitsprobleem hebben maar ik krijg altijd spontaan jeuk van dat woord. Ik vind God en straf ook een lastige combinatie: Hij heeft ons vergeven, de straf op de zonde weg gedaan, dus straft hij ons toch niet meer? Maar vanochtend las ik volgens mijn Bijbelleesplan Hebreeen 12: 5-6. En daar kwam ik dat woord toch tegen: ‘Als Hij je straft voor je fouten, geef dan niet op.

Straffen? Hmm, dat zal wel aan de vertaling liggen, die Bijbel in Gewone Taal is soms wat cru. Ik google even Hebreeën 12 en lees in andere vertalingen: vermaning, berisping, kastijding. Persoonlijk vind ik alles beter dan straffen maar in al deze woorden zit voor mij iets van ongemak. Ik laat het even en lees de omringende teksten om wat meer context mee te krijgen. En dan herinner ik me opeens dat Hebreeen 12 ook een sleutelhoofdstuk is in de omgeving van Bijsturing in Hemelse Huizen. En dan met name vers 11 en 12:

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. 12Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, 13en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.

In de omgeving van Bijsturing wordt uitgelegd hoe deze verzen ook een mooi basismodel kan zijn voor de bijsturing van onze kinderen. Een andere keer meer hierover. Nu raakte me eigenlijk vooral het vers ervoor, vers 10:

Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.

Ons eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid, ofwel om meer op Hem te gaan lijken. Dat is de crux: God heeft een heel duidelijk doel voor ogen: Hij wil ons vormen zodat we meer op Hem gaan lijken.

Daar begint het bij bijsturing in de opvoeding van onze kinderen ook mee. Welk doel heb ik in de opvoeding voor ogen? Wat moet mijn kind nog leren? Als ik een duidelijk doel voor ogen heb, kan ik bepalen wanneer ik bijsturing in moet zetten om dit doel te bereiken. Als we dat doen gaan we als opvoeders ook meer op onze Vader lijken en ontstijgen we zelfs de beschrijving van ‘aardse vaders’ in vers 10:

Onze vaders straften ons toen we jong waren. Dat deden ze als ze last van ons hadden.’  😉

En worden we meer zoals God: Maar God straft ons alleen als dat goed voor ons is.

Straffen, of toch liever bijsturen, wordt niet leuker, maar wel makkelijker als je het doel voor ogen hebt.

  • Wat is jouw doel met de opvoeding van je kinderen? Met dat doel voor ogen, waar moet jij dan vooral bijsturen?

 

Straf Bijsturing
Doel Boetedoening voor overtreding Oefenen van hoe het wel moet, volwassen worden
Focus Genomen misstappen Toekomstig goed handelen
Houding Boosheid, frustratie bij ouder Liefde en leiding
Initiatief Reactief Proactief
Emotie bij kind Angst, schuld Veiligheid

 

♥ Meer handvaten nodig voor Bijsturing? Lees hoofdstuk 9 – Helende Discipline in Hemelse Huizen

0 comments
4 likes
Prev post: Doe ik het goed genoeg?Next post: Hoe houd je het thuis gezellig? Een review

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.